Home » Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 se zaměřením na management golfu

Obor je určen: pro absolventy základní školy
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku, splnění podmínek přijímacího řízení
Délka studia: 4 roky – ukončeno maturitní zkouškou
Organizace vzdělávání: výuka probíhá dle ŠVP s rozšířenou výukou tělesné výchovy o golfovou průpravu a specializací na problematiku managementu a marketinku golfových resortů
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

Absolventi jsou připraveni:
- zajišťovat odborné a organizačně provozní obchodní činnosti
- efektivně hospodařit s finančními prostředky
- jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

Možnosti pokračování ve studiu: 
Studenti mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách ekonomického zaměření.

Uplatnění absolventa

Funkce středního managementu a samostatná podnikatelská činnost v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na golf. Absolvent se současně uplatní na trhu práce jako ekonom, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích.