Home » Gastronomie

Gastronomie

Obor je určen: pro absolventy učebního oboru Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení učebního oboru – výuční list, zdravotní způsobilost
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Možnosti dalšího vzdělávání
Absolventi nástavbového studia, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Bližší informace na telefonním čísle 549 450 115 nebo na info@zameklomnice.cz

Uplatnění absolventa
Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích gastronomických služeb a vedoucích pozicích jako šéfkuchař nebo číšník specialista.