Home » Hospodyně v domácnosti

Hospodyně v domácnosti

V měsíci únoru 2015 bude školou realizována bezplatná výuka: Rekvalifikačního programu Hospodyně v domácnosti.

Vstupní požadavky: minimálně základní vzdělání

Délka výuky: 80 h (30 h teoretická výuka, 50 hodin praxe)

Dosažené vzdělání: kvalifikační certifikát

Uplatnění absolventa: absolvent je připraven na výkon pracovní pozice Hospodyně v domácnosti

Účastník kurzu absolvuje tyto programové moduly:

- Bezpečnost práce v činnosti hospodyně v domácnosti
- Činnosti hospodyně v domácnosti, organizace práce
- Péče o prádlo, obsluha domácích spotřebičů a základy stolování
- Identifikace materiálů, technologické postupy, úklidové a čisticí prostředky a pomůcky
- Provádění úklidu, čištění a údržby v domácnosti

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č. 737 539 383, 549 450 115,

info@zameklomnice.cz

eubarva