Home » Kadeřník

Kadeřník

Zkrácené studium učebního oboru 69-51-H/01 Kadeřník na 1 rok

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 
Vstupní požadavky: Ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou

Absolventi jsou připraveni:
Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytování kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby (holení,mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová, preparace vlasů , barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika)

Uplatnění absolventa
Uplatnění absolventa z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých, státních i družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci a zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovní činnosti. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.