Home » Kadeřník

Kadeřník

Učební obor 69-51-H/01 Kadeřník

Obor je určen: pro absolventy základní školy
Podmínky pro přijetí: 
- úspěšné ukončení 9. ročníku, splnění podmínek přijímacího řízení
- zdravotní stav žáka – do učení nemohou být přijati žáci s poruchou pohybového ústrojí, zejména horních končetin. Uchazeč nesmí trpět na chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, chronické a alergické choroby dýchacích orgánů. Nepřípustné je i onemocnění srdce a nemoci nervové spojené s poruchami pohybových koordinací funkcí
Délka studia: 3 roky – ukončeno závěrečnou zkouškou
Dosažené vzdělání: střední odborné vzdělání

Absolventi jsou připraveni:
Cílem vzdělávacího programu je příprava pracovníků schopných poskytování kvalifikované a kvalitní kadeřnické služby (holení,mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová, preparace vlasů , barvení a odbarvování vlasů, úprava dámských, pánských a dětských účesů, vlasová kosmetika)

Uplatnění absolventa
Uplatnění absolventa z hlediska jejich uceleného odborného vzdělání je možné v soukromých, státních i družstevních zařízeních poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby. Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci a zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovní činnosti. Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání.