Home » Kuchař – číšník

Kuchař – číšník

Učebního oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník

 

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 
Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

Příprava žáků probíhá formou týdenního střídání teoretického vyučování a odborného výcviku. Náklady spojené s komplexní přípravou jsou hrazeny formou dotace MŠMT ČR ze státního rozpočtu. Odborný výcvik je zajištěn na vlastním pracovišti v budově školy a na smluvních pracovištích.

Uplatnění absolventů v praxi: 
Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Jsou vedeni k tvořivé činorodosti, spolupráci a zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Mají vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. 

Charakteristika učebního oboru:
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní poznatky z celé oblasti společného stravování s převažující orientací na pohostinství. Těžiště je v osvojování odpovídajících profesních dovedností a návyků. Učební obor je koncipován homogenně jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy se všeobecným přehledem pro celou oblast společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru. Žáci mají možnost doplnit si ve 2. ročníku vzdělání v barmanském kurzu, na základě kterého získají osvědčení pro výkon samostatné funkce barmana. Navštěvují akce pořádané Asociací kuchařů a cukrářů ČR (kuchařské soutěže, různé gastronomické výstavy). Absolvují odborný kurz vyřezávání zeleniny a ovoce, studené kuchyně.