Home » Maturita

Maturita

2018

75-41-M/01 Sociální činnost

65-41-L/51 Gastronomie

69-41-L/52 Vlasová kosmetika

Termíny

Společná část maturitní zkoušky

Ústní zkouška CJL
Ústní zkouška AJ

Profilová část maturitní zkoušky

Technologické postupy a nauka o vlasech
Maturitní práce