Home » Péče o blízkou osobu v domácím prostředí

Péče o blízkou osobu v domácím prostředí

Vzdělávací program je určen pro muže i ženy, laické pečovatele, kteří potřebují informační a praktickou podporu při poskytování péče v domácím prostředí. Není kladen důraz na dosažené vzdělání.

Účastník kurzu absolvuje tyto programové moduly:

  •  právní minimum sociálního zabezpečení,
  •  úvod do sociálních služeb,
  •  úvod do sociálních služeb,
  •  základy zdravotní péče,
  •  občanské a rodinné právo

Délka studia: 100 vyučovacích hodin
Dosažené vzdělání: kvalifikační certifikát

 

Uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní jako poskytovatel osobní péče příbuzným a blízkým, kteří jsou vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiných fyzických osob a bez této péče by nemohli dále setrvat v domácím prostředí.