Home » Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

2. kolo přijímacího řízení

Výsledky přjímacího řízení pro maturitní obory

Výsledky přjímacího řízení pro učební obory

 Studijní obory

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – 4 leté studium

Kritéria přijímacího řízení – 4 leté studium

Kritéria přijímacího řízení – zkrácené studium maturitní obory

Učební obory

Kritéria přijímacího řízení do 3 letých učebních oborů

Kritéria přijímacího řízení 1 leté zkrácené studium učební obory

Nástavbové studium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – nástavbové studium

Kritéria přijímacího řízení – nástavbové studium

Další dokumenty pro úspěšné podání přihlášky

Základní informace k přijímacímu řízení

Přihláška k dennímu studiu

Přihláška k nástavbovému studiu