Home » Projekt OP VK

Projekt OP VK

Projekt OP VK – Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Projekt byl zaměřen na implementaci ICT do výuky a zvýšení počítačové gramotnosti všech žáků školy prostřednictvím zavádění inovativních forem vzdělávání s podporou ICT. Realizace projektu proběhla od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2012. Udržitelnost projektu do 30. 6. 2017.

Výuku v některých předmětech komplikuje neexistence učebnic a dokonce ani vhodné literatury. Odborná školení a semináře pro pedagogické pracovníky pomohli zlepšit účinnost pedagogického procesu, získat nové zkušenosti se zaváděním ICT do výuky i s tvorbou elektronických a tištěných výukových a studijních materiálů.

Kvalitně zpracované prezentace učiva (soubory výukových a studijních náplní jednotlivých vyučovacích předmětů za jeden ročník) a nově vytvořená mobilní počítačová učebna zvyšuje účinnost aktivního učení žáků ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech, přispívá k tvořivému využívání softwaru při prezentaci prací, k umění vyhledávat, třídit a využívat informace s použitím ICT techniky, což v konečném efektu zajišťuje kvalitní připravenost k dalšímu studiu a zvyšuje konkurenceschopnost na trhu práce. Projekt z OP VK byl spolufinancován z ESF.

Přehled vytvořených výukových a studijních materiálů (ke stažení zde)

Učební/ studijní obor Název předmětu Výuka v ročnících Počet výukových a studijních souborů
Kadeřník + Kuchař číšník Informační a komunikační technologie I., II., III. 3
Sociální péče Informační a komunikační technologie I., II., III., IV. 4
Kadeřník + Kuchař číšník Biologické a ekologické vzdělávání I. 1
Kadeřník + Kuchař číšník Fyzikální vzdělávání I. 1
Kuchař – číšník Marketing ve službách I. 1
Sociální péče Sociální služby II., III. 2
Sociální péče Pečovatelství II., III., IV. 3
Sociální péče Sociální politika I., II. 2
Sociální péče Pedagogika I., II., III., IV 4
Sociální péče Hudební výchova I., II. 2
Sociální péče Sociální zabezpečení III., IV. 2
Celkem 25