Home » Sociální činnost

Sociální činnost

Studijní obor (75-41-M/01) SOCIÁLNÍ ČINNOST

Charakteristika studijního oboru: 
absolvent studijního oboru je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. 
Studijní požadavky: Ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi jsou připraveni pro tyto činnosti:

orientace v sociální problematice
vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odejmutí sociálních dávek
vedení evidence sociálně potřebných občanů
zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace
znalost činnosti sociálních referátů obecních a okresních úřadů

Uplatnění :
Absolventi studijního oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče. Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogiky a v oborech sociálně zdravotních.