Home » Sociální činnost

Sociální činnost

Studijní obor (75-41-M/01) SOCIÁLNÍ ČINNOST

Obor je určen: úspěšné ukončení 9.ročníku, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci v oblasti sociální péče 
Podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku, splnění podmínek přijímacího řízení
Délka studia: 4 roky – ukončeno maturitní zkouškou
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání

Možnosti pokračování ve studiu: 

rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
aplikovaná sociální studia
sociální a charitativní práce
sociální pedagogika
právo sociálního zabezpečení
sociální politika a sociální práce
sociologie
sociální práce s poradenským zaměřením

Absolventi jsou připraveni:
Zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům,organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc.
Vyměřování, vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odejmutí sociálních dávek podle příslušných předpisů.
Vedení evidence sociálně potřebných občanů.
Zpracování podkladů pro navazující instituce, organizace a pro plány sociální pomoci.
Administrativní zpracování dílčích agend sociální péče.
Organizování sociálních služeb.

Důležitou součástí výuky je rozvoj osobnosti a komunikativních dovedností studenta, formování přístupu k druhým lidem, vedení k občanské aktivitě, pozitivní hodnotové orientaci, ochotě uplatňovat a bránit základní lidská práva.

Uplatnění absolventa

- pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů, okresních správ soc.zabezpečení
- různá zařízení sociální péče