Home » Učíme se s odborníky

Učíme se s odborníky

Projekt USO – „Učíme se s odborníky“ zahrnuje cyklus setkání žáků s odborníky a významnými osobnostmi, který by měl přispět k rozšíření úrovně všeobecných i odborných znalostí a podpořit zájem žáků o své jednotlivé obory.

V rámci projektu jsou oslovováni odborníci, profesionálové a významné osobností, které vhodnou formou (beseda, přednáška, seminář, praktické ukázky aj.) přispívají ke komplexnímu rozvoji žáků (rozšíření znalostí a vědomostí či praktických dovedností).

Tato setkání jsou kromě vědomostního přínosu také zpestřením výuky – odstranění monotónnosti výuky – zlepšení psychohygienických podmínek, motivací pro další studium, zpětnou vazbou pro dosavadní znalosti žáků i rozšířením mezipředmětových vztahů. Jednotlivá setkání se mohou výrazně lišit použitými metodami a formami práce se žáky.

Systém „odborníci přicházejí za námi“ by měl zaručit u žáků klidné a známe pracovní prostředí pro snadnější naslouchání, přijímání a vstřebávání informací.

Projekt USO započal běží od školního roku 2007/2008.