Home » Úklidový pracovník administrativních ploch

Úklidový pracovník administrativních ploch

Obor je určen: pro muže i ženy s minimálním ukončeným základním vzděláním, kteří hledají uplatnění na trhu práce nebo si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci. Pilotní program může bezplatně absolvovat až 8 uchazečů, kteří poté získají osvědčení o profesní kvalifikaci
Délka studia: 60 vyučovacích hodin.

Absolventi získají odbornou způsobilost pro:
- manipulaci s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami 
- volbu, přípravu a kompletaci, údržbu a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP 
- identifikaci základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů 
- provádění úklidu sociálních zařízení, mopování tvrdých podlahových ploch, provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění, strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
- údržbu nábytku, zařízení a ploch, čištění a údržby kuchyňských a stravovacích prostor, chodeb, schodišť, podest a teras, výtahů a údržby elektrozařízení 
- uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany a organizace práce na pracovišti