Home » Výpomoc při přípravě pokrmů

Výpomoc při přípravě pokrmů

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E)je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace Výpomoc při přípravě pokrmů (65-005-E) (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Absolvent programu dalšího vzdělávání bude schopen:
• volit postupy práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů;
• provádět přejímku potravinářských surovin;
• připravovat teplé nápoje;
• nakládat s inventářem;
• skladovat potravinářské suroviny;
• připravovat pokrmy pro rychlé občerstvení;
• zpracovávat a upravovat polotovary;
• zhotovovat a tepelně upravovat přílohy;
• vypomáhat při výrobě jídel;
• obsluhovat technologická zařízení v provozu;
• čistit zařízení a výrobní prostory;
• provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržovat hygienické předpisy.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa
Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při výkonu činnosti výpomoc při přípravě pokrmů v rámci povolání Pomocný pracovník v pohostinství. Najde uplatnění ve výrobních střediscích společného stravování např. restauracích, hotelích, školách, nemocnicích, domovech pro seniory.