Home » Výroba příloh

Výroba příloh

Cílem rekvalifikačního vzdělávacího programu Výroba příloh (65-006-E) je připravit absolventa na úspěšné vykonání zkoušky konané v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace Výroba příloh (65-006-E), (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a na řádný výkon této profesní kvalifikace v praxi.

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:
volit postup práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů;
provádět přejímku potravinářských surovin;
připravovat a tepelně upravovat přílohy;
zpracovávat a upravovat polotovary;
skladovat potravinářské suroviny;
obsluhovat technologická zařízení v provozu;
provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech
dodržování hygienických předpisů.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa 
Absolvent vzdělávacího programu se uplatní při výkonu činností výroba příloh jako pomocný kuchař v pohostinství, v restauračních a stravovacích zařízeních. Dále se může uplatnit jako pracovník specializující se na výrobu příloh v samoobslužných restauracích, bufetech.